viernes, 21 de junio de 2024

Cierre temporada


 Hoy cerramos una etapa y que mejor forma que un almuerzo en compañia de los compañeros, pero recordar que el dia 16 de septiembre volveremos a defender las pensiones y lo publico.

miércoles, 19 de junio de 2024

CONCENTRACIÓ Dia 27 juny

 MANIFEST CONCENTRACIÓ SOBRE TAXA COMARCAL RESIDUSLa Unió Europea estableix l'obligació en un futur pròxim, de cobrir en la seva totalitat el

cost dels serveis de residus, tant la gestió com el tractament. Fins ara l'impost de residus

municipal, no cobria ni cobreix el 100% del cost. Per tant, per arribar en aquest punt,

actualment, s'ha implantat el rebut de la taxa comarcal de reciclatge, que es complementa

amb la taxa municipal de residus. Amb aquestes dues taxes, s'ha incrementat

considerablement el cost respecte a l'any anterior en què només hi havia la taxa

municipal.

Considerem que els impostos i taxes són necessaris per al manteniment de l'Estat de

Benestar, però també defensem que aquests han de ser proporcionals, racionals i

equitatius i que la seva quantia no pot ser superior a l'IPC perquè això implica un augment

de la càrrega fiscal de la ciutadania.

Davant d'aquests fets, des de la FAVT i com a membre del Moviment Veïnal del Vallès,

percebem malestar i preocupació de la ciutadania, ja que ha estat una mesura imprevista

que ha impactat en la seva economia i que en contrapartida xoca amb una realitat que no

està alineada amb la bona gestió dels residus als carrers, perquè és bastant deficitària.

La FAVT, al Ple Municipal de gener, ja vam indicar que no estàvem d'acord amb aquesta

pujada abusiva del 60% de les taxes de residus, respecte a l'any passat.

Un altre aspecte que preocupa a la FAVT, és que la ciutadania recicla un 43% i d'aquest

percentatge, el Centre de Recollida i Tractament només arriba a un volum de reciclatge

d'entre el 15 i 20%, i la resta va a l'abocament, i que l'abocador de Coll Cardús ja hauria

d'estar clausurat fa més de tres anys. Es fa òbvia la necessitat de fer el possible per

generar menys residus i ser més sostenibles, aquí cal una conscienciació general i

prendre accions que permetin solucions per reduir els residus. També es fa evident la

necessitat de millorar el reciclatge.


DAVANT D'AQUESTS FETS LA FAVT DEMANA:

-Que el Consell Comarcal i l'Ajuntament informin adequadament al ciutadà, sobre

aquestes taxes.

- Retardar la seva implementació per analitzar i adoptar mesures que com menys pal·liïn

els seus efectes negatius en les famílies

- Consensuar mesures correctores perquè la seva aplicació sigui més justa, com per

exemple variables del tipus: persones que habiten a l'habitatge, capacitat econòmica, la

sensibilitat recicladora, rebaixar la pressió fiscal com pogués ser l'Impost de Béns

Immobles (IBI) o el d'Activitats Econòmiques, etc... que evitin greuges i resultats injustos.

- Mesures concretes per millorar significativament la neteja dels municipis i fomentar el

reciclatge (diferents sistemes de recollida en funció de les zones, més recursos humans i

materials, campanyes ciutadanes de reciclatge, aplicació d'ordenança d'incivisme, etc.).


27 juny 2024


De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo segundo. Derechos y libertades

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos


Artículo 31
    1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

    2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

    3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.


sábado, 8 de junio de 2024

SÍ AL RECICLATE ......

NO a la taxa abusiva del reciclatge i brossa
TAXES SEGONS PENSIONS O SALARIS


El reciclatge constitueix un component essencial en la gestió de les escombraries, en la
salvaguarda de l'entorn natural i del medi ambient en general.

La instauració de tarifes associades al procés de reciclatge i a l'operació de recollida de
residus es percep com una estratègia excessivament simplista per part de les entitats
governamentals, que sovint prescindeixen de valorar mètodes alternatius aplicats en altres
regions del món. Aquests càrrecs, que tenen l'objectiu de promoure la disminució de residus
i facilitar recursos financers als serveis compromesos amb la gestió de residus, no
representen sempre la solució definitiva. De fet, moltes vegades es veuen com una càrrega
pesada per als ciutadans.

No obstant això, la implementació d'aquesta taxa està generant polèmica, sobretot entre els
ciutadans que creuen que s'han aplicat de manera furtiva i deslleial i les consideren
desproporcionadament elevades i instituïdes de forma sobtada.
Una opció més justa podria consistir en la implementació d'un sistema tributari progressiu,
basat en els ingressos, en una tarifa que s’incrementi de manera gradual, proporcionant a la
ciutadania el temps i la informació i els recursos necessaris per ajustar-se i optimitzar les
seves habilitats de reciclatge.

A Catalunya s'ha introduït aquesta nova taxa de residus que finança la recollida i el
tractament dels residus amb l'objectiu de complir amb les normatives europees i estatals,
que exigeixen que el cost dels serveis de recollida i tractament de residus sigui cobert al
100% pels usuaris, però no diuen que la recaptació ha de servir per implementar sistemes
de pagament per generació i models de recollida selectiva més eficaços.

La manera de calcular aquesta taxa es basa en un coeficient que es multiplica per l'import
que es paga en la taxa municipal per a la gestió de residus. Aquest coeficient pot variar d'un
lloc a un altre, en el cas de Rubí és un coeficient de tractament del 0,5759, el segon més alt
de la comarca després de Sabadell. Està gestionat pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental i el cobrament va a càrrec de la Diputació de Barcelona. Sense oblidar
l’increment de la taxa de la recollida de la brossa, que és del 30%.

Cal tenir present el que diu la llei general: La competència del servei de tractament dels
residus municipals, d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i
l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus, és
dels municipis.

Per tant, el que va fer l'Ajuntament de Rubí en un Ple Municipal és delegar en el Consell
Comarcal la part de la taxa del reciclatge i d'aquesta manera camuflar el problema de la
pujada com dos rebuts de dos òrgans de representació politica diferents. Una fórmula
enganyosa que pretén presentar davant de la ciutadania com un nou impost del Consell
Comarcal.

NI EL CONSELL COMARCAL TÉ COMPETÈNCIES EN AQUESTA MATÈRIA NI TOTS
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA APLIQUEN EL MATEIX CRITERI.

Aquest servei de reciclatge de la brossa, en lloc de ser gestionat i administrat per
l'Ajuntament de Rubí, tal i com venia passant fins al 2003, va ser eliminat per voluntat
expressa del PSC. Després d'això, es va assignar la gestió d'aquesta feina a una companyia
privada, que des de llavors n’ha obtingut avantatges econòmics. S'observa que aquesta
empresa opera amb un nivell de seguiment i control de la qualitat que no és exhaustiu.
Els ciutadans hem de ser conscients de la importància del reciclatge i de la gestió adequada
dels residus, però també és crucial que les autoritats implementin aquestes taxes de manera
justa i transparent, assegurant-se que els fons recaptats es destinin realment a millorar els
serveis de reciclatge i tractament de residus.

La participació ciutadana en el procés de presa de decisions i la transparència en l'ús dels
fons públics són essencials per mantenir la confiança pública i fomentar una cultura de
responsabilitat ambiental.

Finalment des del Moviment per unes pensions publiques dignes i Rubí per la Sanitat
demanem:

Que s’aturi el pagament d’aquesta taxa arbitraria.
Que es revisi el coeficient de tractament.
Que es planifiqui una campanya amb informació i mitjans perquè la ciutadania pugui
millorar el reciclatge.
Que s'estudiï posar de nou en marxa un servei de reciclatge com l’existent fins al 2003.
Que s’apliqui de manera gradual segons salaris o pensions
Que qualsevol altra aplicació de una taxa comporti un debat ciutadà que en aquest cas no
s’ha realitzat.

Per tot això el Moviment per unes pensions públiques i dignes de Rubí i Rubí Sanitat volem
cridar a participar a la manifestació que farem el dimarts dia 11 a les 10,30 h davant
l’Ajuntament de Rubí i us emplacem a acompanyar-nos en les concentracions que fem cada
dimarts, a les 10,30 del matí, davant l’ajuntament de Rubí, per la defensa d’unes pensions
públiques i dignes i per una sanitat de gestió 100x100 pública i de qualitat.
martes, 30 de abril de 2024

Comunicat del MPD davant el Primer de Maig
El Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa (MPD), 
fa seu i defensa que el 1r de Maig 
és de tota la classe treballadora sense exclusions. 

Aquesta històrica data que totes les persones treballadores commemorem i reivindiquem com una data de lluita per les nostres reivindicacions i drets socials, conquistats enfront de la barbàrie del sistema social dirigit a enriquir-se a costa de l'esforç i el treball de les classes treballadores, no pertany a cap organització o sindicat en particular. Per tant, la unitat d'acció, la participació unitària i la col·laboració per fer d'aquesta data un dia de lluita, és una tasca PRIMORDIAL, on no hi caben excuses que impedeixin anar junts per aconseguir objectius comuns. Avui, alguns d'aquests objectius més indispensables són evitar el desmantellament progressiu de la sanitat pública i universal, la privatització de la sanitat, la imposició de plans de pensions privats a través dels convenis col·lectius, la pèrdua constant del poder adquisitiu dels salaris enfront del constant augment de la cistella de la compra, acabar amb la bretxa de gènere en salaris i pensions i un llarg etc.

Com totes les persones treballadores saben, el MPD, porta més de 6 anys en lluita per la defensa de les pensions públiques. En aquest procés hem topat de front amb la reforma de les pensions aprovada al desembre de 2022 de la que estem totalment en contra i de manera particular amb el que suposa l'inici de la descapitalització de la caixa de les pensions i la seva futura privatització: Els PPE o Plans de Pensions d'Empresa. Contra aquest atemptat als interessos de les classes treballadores ja hem iniciat una lluita que serà dura i acarnissada i no pararem fins aconseguir la seva derogació.

Enguany, novament, com ocorregué l'any passat i molts altres anteriorment, les classes treballadores tornen a anar dividides. Sabem molt bé les diferències i postures dels diferents sindicats i moviments socials sobre com afrontar els grans reptes als quals estem immersos avui i els pròxims anys i no demanarem a ningú que renunciï a la seva manera de fer les coses. Seran els treballadors i treballadores les qui, més aviat que tard, demanaran comptes quan comprovin a quina cruïlla els han situat alguns sindicats. No som jutges ni portarem aquest assumpte a un enfrontament entre les classes treballadores, avui, més que mai, el nostre objectiu és aconseguir que, algun dia, les treballadores i treballadors vagin junts en la defensa dels seus interessos de classe i per això, doblarem tots els esforços fins aconseguir els nostres objectius.

Estem convençuts que algun dia serem 
capaços de parlar amb valentia i arribar a acords.

El MPD vol manifestar la seva decepció i perplexitat davant aquesta situació creada, però ens neguem a creure que no és possible la unitat d'acció. Per moltes diferències que ens separin, les classes treballadores, sense unitat, estan destinades al fracàs, per la qual cosa continuarem insistint a treballar per aquesta unitat imprescindible i ho farem de la mà de totes aquelles entitats compromeses amb la defensa real dels interessos de classe.

Mentrestant volem comunicar a tota la ciutadania i en particular a Pensionistes i Jubilades que aquest pròxim 1r de Maig, donarem suport al manifest elaborat pels grups, sindicats i partits "ANTICAPITALISTES " que han subscrit el seu suport, incloent-lo en el manifest, a la nostra lluita contra els Plans de Pensions d'Empresa.

De la mateixa manera i com a protesta per la falta d'unitat de tots els sindicats, partits polítics i moviments socials, el MPD Terrassa, no participarà com a entitat a les manifestacions convocades a Terrassa, per la qual cosa la coordinadora informa que les pancartes i insígnies identificatives del MPD no es visibilitzaran a tot el trajecte de les manifestacions.

Lògicament, com a moviment social democràtic, les persones que ho desitgin, tenen plena llibertat per assistir i participar a qualsevol acte o mobilització que considerin oportú.

Terrassa, 29 d'abril de 2024 Coordinadora del Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa

lunes, 29 de abril de 2024

La descomposición del sistema capitalista

                     La descomposición del sistema capitalista 

se acelera con la aplicación de los PPE.

Podría parecer una mas, entre las muchas veces que se ha dicho que el sistema capitalista esta en descomposición, hoy podríamos decir que la forma en la que estan destruyendo la sociedad del bienestar lo confirma. Según los gurus, que en el mundillo de la economía de mercado tantas veces han afirmado que el sistema estaba mas sano que nunca, que el capitalismo había llegado para quedarse y que no había motivos ni señales de un cambio a corto y medio plazo que pusiera en cuestión su teoría, en estos momentos, los que no callan, ya son capaces de afirmar que posiblemente, el mundo capitalista como lo conocemos, esta llegando a su fin.

De hecho, si somos consecuentes con la experiencia vivida desde el final de la segunda guerra mundial, habría que decir, sin matices, que, “ si el capitalismo fuera capaz de mantener la sociedad del bienestar en el mundo occidental como hasta principios de los años 2000, 2007, el capitalismo seria eterno”. Pero, como decía Jose Luis San pedro, “ Su tiempo ya se ha acabado”, y no podemos decir que haya sido a causa de una revolución social, han sido sus propias contradicciones las que les estan llevando a su propia autodestrucción. Veamos algunos ejemplos:

*La competitividad les lleva a incrementar la producción y reducir mano de obra, la consecuencia es desempleo y reproductivamente. Reducir el consumo de la producción al mundo Occidental se convierte en una contradicción ya que el potencial consumidor de esa superproducción es en su inmensa mayoría clases trabajadoras que a su vez han visto mermada su capacidad de compra como consecuencia del desempleo y cada vez peores salarios. No olvidemos que el resto del mundo se auto abastece por la imposibilidad de acceder a muchos productos que se comercializan en el mundo Occidental, aque, he aquí la contradicción, la mayoría son fabricados en países tercermundistas o países Orientales donde la mano de obra es, comparativamente, mas barata.

*Como consecuencia de este proceso contradictorio, competitividad, superproducción, desempleo, empleo basura y salarios bajos, el capitalismos fija la vista en los recursos públicos.

Desde hace ya varias decenas de años, el dinero publico se convierte en un “pastel” deseado por el poder económico nacional e internacional. El control y apoderamiento de los servicios públicos en el ambito de las RESIDENCIAS, ATENCIÓN DOMICILIARIA, SANIDAD, EDUCACIÓN, se convierte en objetivo prioritario de los “buitres” de las finanzas, dedican tiempo, dinero, contactos y control político a convertir la legislación en permisible para sus objetivos, de aquí nace la ley 90 de la seguridad social y la ley 15/ 97 de nuevas formas de gestión que daría pie a lo que hoy conocemos como “gestión publico-privada”.

Volvemos a ver resultados contradictorios, enriquecimiento por encima de servicio, en ocasiones personal no cualificado, destrucción progresiva de la indiscutible calidad de la sanidad publica hasta nuestros días, una educación transformada en bajos resultados académicos y el cobro de cuotas ilegales en los colegios e institutos concertados, ademas del ya conocido proceso de disminución del personal necesario.

Para conseguir situarse como dueños indiscutibles del dinero publico, no han dudado en legislar Reformas Laborales y Reformas de Pensiones que han ido dando al traste con la calidad del empleo, con el aumento creciente de contratos basura y con el, cada vez mas difícil, acceso a una pensión digna, no dudando en incrementar la edad de jubilación a la vez que se reducían las pensiones de los futuros y futuras pensionistas. Todo esto y después de enviar globos sonda durante años sobre los planes de pensiones privadas, mochila austriaca, etc., gracias a la ultima reforma de las pensiones aprobada en Diciembre de 2022 se ha empezado a poner en practica este pasado 1 de Febrero de 2024 en el sector de la construcción.

Previamente el 3 de Julio de 2023 firmaban el VII convenio del sector CCOO, UGT, y la Confederación Nacional de la Construcción y el BOE lo publicaba el pasado 23 de Septiembre. Este convenio contenía el acuerdo de incorporar la constitución de un Plan de Pensiones de Empleo, ( PPE, que nosotros llamaremos Plan de Pensiones de Empresa), por que es privado y gestionado por VidaCaixa, aseguradora de Caixa Bank en este caso.

No vamos a entrar en el denso mundo de los datos, nuestro objetivo no es otro que el hacer entendible que son estos Planes de pensiones de Empresa, donde irán a parar esos dineros, quien pierde y quien gana con estos planes y que montante de negocio reportara a las compañías que los gestionan así como las perdidas de ingresos que se producirán en las arcas de la SS, caja de las >Pensiones e Impuestos del Estado.

Para empezar hay que decir que, en todos los sectores productivos y de servicios, los trabajadores y trabajadoras cobran su nomina en dos partes, una es efectiva con los descuentos correspondientes para la SS, IRPF, SEPE, FP, MEI y otra es en diferido pues la empresa esta obligada a hacer unos pagos a cuenta del trabajador a los diferentes departamentos, ( Contingencias comunes, Contingencias profesionales, SEPE, FP, FOGASA, MEI ), así que no es la empresa la que hace la aportación al plan de pensiones, es el trabajador-trabajadora quien hace la aportación pues el 1% de la base reguladora de contingencias comunes, ( que es la aportación inicial al plan) es la suma de la parte que liquida directamente el trabajador mas la parte que liquida, ( EN DIFERIDO ), la empresa, lo que supone que quien ingresa en realidad el dinero que gestionara VidaCaixa y del cual, como es lógico, cobrara su comisión, serán los y las trabajadoras de sus nominas.

Como conclusión hay que decir que las aportaciones al Plan de Pensiones de Empresa suponen una deducción de nuestra nomina, no solo en efectivo sino tambien en el futuro cuando calculen cual ha de ser nuestra pensión pues este calculo se hace sobre la Base de Cotización de Contingencias Comunes, ( BCCC) y las aportaciones al Plan de Pensiones NO cotizan.


Pero, ¿ quien gana en realidad con estos Planes de Pensiones de Empresa?;

En primer lugar las empresas, pues por el simple hecho de formalizar los planes de sus empleados y empleadas obtendrá un descuento del 10% del IS, ( impuesto de sociedades), del importe resultante a ingresar en la entidad gestora, VidaCaixa, entorno a 22 € y dejara de ingresar 52 € correspondientes a las cotizaciones sociales, lo cual supone que la Administración del Estado y la Seguridad Social dejaran de ingresar 74 € por trabajador- trabajadora que serán administrados por una entidad privada que a su vez tambien cobrara comisiones de gestión.

No podemos olvidar que Ejecutivos y altos cargos de las empresas que por sus nominas altas obtienen las pensiones máximas, tambien saldrán beneficiados de esta operación de planes de pensiones privadas pues, siempre tendrán la pensión máxima pero podrán hacer aportaciones al plan de hasta 10.000€ anuales que complementaran en mucho sus ingreso en un futuro pensionista con lo que la brecha entre ricos y pobres se hará mas grande.

El resultado definitivo de este acuerdo incorporado al VII convenio de la construcción nos dice que, cosiendo como ejemplo un peón de la construcción las aportaciones al PPE este año 2024 asciende a 278,36 €......multiplicado por 1.378.500 trabajadores ..... igual a 383.720.887 € aportados al plan, lo que significa que la Seguridad Social deja de ingresar el 23,6% de contingencias comunes o lo que es lo mismo 90.558.129 €.

Este mismo ejemplo lo situamos en el descuento del 10% que las empresas podrán hacerse del Impuesto de Sociedades, ( IS ) y el resultado es de que la Administración Central dejara de ingresar 38.372.089 €.

La perdida total de las Administraciones Publicas este años 2024 se situa en 128.930.218 €. A medida que los convenios colectivos de los diferentes sectores productivos y de servicios lleguen a su fin, los siguientes incorporaran en sus acuerdos la constitución de PPE, sin ninguna duda este es el camino iniciado por el poder económico, financiero e industrial para hacerse con el objetivo de privatizar las pensiones, los mas de 140.000 millones de € anuales que el Estado paga en pensiones es un suculento pastel y el inicio del control de la Seguridad Social y sus mas de 435.000 millones de € de presupuesto gestionado por esta entidad Publica.

El calculo inicial de perdidas de ingresos a la SS y a la Administración Publica, una vez que se hayan formalizado todos los convenios colectivos con la incorporación de los PPE, sera muy importante, para que nos hagamos una idea:

Sobre la base de 20 millones de asalariados en 2024, utilizando la misma media de aportación a los PPE de 278,36 € anuales....... 5.567 millones de € aportados, lo que supone que el 23,6% de cuota empresarial a ingresar a la SS asciende a 1.314 millones € dejaran de entrar a la caja de la SS.

Por otro lado, el 10% que dejan las empresas de ingresar en concepto de IS asciende a 557 millones € anuales. Ambos conceptos nos dejan una suma, nada desdeñable de 1.871 millones de € que las Administraciones del Estado dejaran de ingresar, 1.871 millones de € menos para dedicar a los servicios públicos, a sanidad, a vivienda, a educación, a residencias a atención domiciliaria, a pensiones, a mantener lo que se viene en llamar, la sociedad del bienestar.

Para que se hagan una idea del montante económico de esta operación, las entidades gestoras previstas para gestionar los PPE del conjuntos de trabajadores y trabajadoras, ( VidaCaixa, BBVA, Cases e IBERCAJA PENSIÓN ), calculan que, una vez incorporados todos los sectores productivos y de servicios de España a estos PPE, a la vuelta de 10 años estarán gestionando mas de 55.000 millones de €, ( algo así como una tercera parte de los 140.000 millones anuales que la caja de las pensiones paga ), por lo que, en ese momento, ya podremos decir que el proceso privatizado se ha consolidado.

Que dicen los expertos cuando hablamos de que la productividad y los servicios son el eje fundamental del crecimiento económico y del bienestar de una sociedad ?, que las finanzas no generan riqueza social, que el dinero que no se invierte estructuralmente en el crecimiento económico y social de un país no tiene mas utilidad que el enriquecimiento de unos pocos. El dinero, no genera riqueza social si quien lo gestiona no es una administración publica.

Que beneficio obtendrá la inmensa mayoría de la clase trabajadora de este país ?, solo perdidas, sitenemos en cuenta que las pensiones disminuirán como consecuencia de tener una menor Base de Cotización de Contingencias Comunes, que la misma Reforma de las Pensiones 12/2022 recoge los 67 años y mas de 40 años cotizados para obtener una pensión del 100X100 , si entendemos y tenemos claro que los actuales 74 € mensuales que aportamos a los PPE estan sujetos a comisiones de las entidades gestoras y que, una vez jubilados, la parte resultante que nos corresponda estará sujeta a retenciones del IRPF. Para este viaje, no hacían falta alforjas.

Por consiguiente exigimos que: La negociación colectiva debe centrarse en el mantenimiento y recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Debe desaparecer el desvio de potenciales ingresos públicos para fomentar los fondos privados de capitalización, PPE.

Deben eliminarse las deducciones en el Impuesto de Sociedades, cotizaciones sociales e Impuestos de Transferencias Financieras a las empresas.

Para los salarios inferiores a la base máxima de cotización, la prioridad debe ser el aumento del salario y de la BCCC sobre la que se calculara la futura pensión de jubilación Publica.

Para los altos salarios que puedan realizar aportaciones adicionales a la cotización máxima, debe

estudiarse la creación de un fondo de capitalización de promoción, propiedad y gestión Publica que sirva como palanca para la constitución de un fondo Soberano de Titularidad 100X100 Publica.

El fondo Soberano tendrá como objetivo prioritario, las inversiones relacionadas con la transición energética y ecológica, la creación de un sector publico de los ciudadanos y la constitución de un programa europeo para la construcción de un sector publico de las TICDs, con el objetivo de independizar Europa del Imperialismo tecnológico de Silicona Valley y de la captación de rentas por el capital en la nube. ( Este ultimo punto es mas técnico pero imprescindible para nuestro futuro ).

Por todas estas razones expuestas, la Ley de Regulación Para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, ( para nosotros de Empresa), debe ser derogada y el Plan de Pensiones de Empleo de la construcción debe ser anulado.


                                           Y sin mas que decir, solo recordar que, 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, 

LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN.

                                                             Terrassa a 29 de Abril de 2024.

lunes, 22 de abril de 2024

Analisis crítico del Plan de Pensiones de empleo en el sector de la construcción

 


                                      Analisis crítico del 

Plan de Pensiones de empleo 

en el sector de la construcción


El 3 de julio de 2023, los sindicatos CC.OO. y UGT firmaron junto con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC, patronal del sector) el VII Convenio colectivo estatal para el sector de la construcción (VII CCEC), publicado en el BOE de 23 de septiembre.

El acuerdo incorpora la constitución de un Plan de Pensiones de empleo (PPE) del que serán partícipes 1 millón 300 mil trabajadoras y trabajadores. Es el primer plan creado tras la publicación de la Ley 12/2022 de regulación

En este documento se realiza una valoración y análisis crítico del PPE de la construcción en siete puntos ;

1º. Impacto del plan en el salario y en la base de cotización de l@s trabajador@s.


En ninguno de los dos casos las trabajadoras y trabajadores del sector conservan el poder adquisitivo, pues el IPC acumulado de los años 2021, 2022 y 2023 alcanzó el 16,1%. Con la subida prevista por el convenio perderán más de 7 puntos. Aun destinando la totalidad de las aportaciones al PPE, perderían más de 4 puntos. Debería ser prioritario que los sindicatos centrasen la negociación colectiva, antes de nada, en garantizar el poder adquisitivo de los salarios

Con plan de pensiones el trabajador cobrará 560 euros menos, podrá deducir 220,12€ en la base imponible del IRPF y constituirá derechos a un fondo de pensiones de capitalización por esa misma cantidad.

Sin plan de pensiones, el trabajador percibirá 560 euros más de salario anual.

La diferencia salarial a favor del “trabajador sin plan de pensiones” (560 €) es casi igual en un sólo año a la cantidad acumulada en tres años (2022, 2023, 2024) por el “trabajador con fondo de pensiones” (568,07 €,). Esta comparación permite comprender que, aunque formalmente es la empresa la que realiza la aportación al PPE del trabajador, en realidad esta implica una reducción del salario y una disminución de la pensión pública futura al contraerse la base de cotización por contingencias comunes.

2º. Ahorro que el plan supone para las empresas.

La LRIPPE establece dos incentivos para fomentar los planes de empresa, el primero en el Impuesto de Sociedades (IS), el segundo en la cotización a la Seguridad Social.

1) Incentivo en el IS. Deducción en la cuota íntegra del 10% de las aportaciones empresariales al PPE para salarios inferiores o iguales a 27.000 euros.

2) Incentivo en la cotización social a cargo de la empresa. La aportación al PPE, aunque forma parte de la base de cotización, está exenta de la cotización por contingencias comunes a cargo de la empresa (23,60%), con un límite de 1.546,27 euros en 2023.

3º. Desvío de ingresos públicos a la empresa financiera gestora del plan.

Las empresas que desarrollen planes de pensiones de empleo se beneficiaran de deducciones en el Impuesto de Sociedades (IS) y en la cotización a la Seguridad Social.

Los ingresos públicos se reducen en 74 euros mensuales, la Seguridad Social deja de ingresar 52 euros mensuales y la Administración Central pierde 22 euros mensuales . Este es el precio que debemos pagar para alimentar los fondos privados de capitalización.

Podemos suponer que de no incluirse el PPE en el convenio colectivo, una parte o la totalidad de las cantidades destinadas a aportaciones empresariales se convertirían en salario. En este caso los ingresos de la SS por cotizaciones sociales serían superiores

4º. Ganadores y perdedores de los planes de pensiones de empresa

Ganadores: empresas, entidades gestoras y directivos

Las empresas reducen sus costes en comparación con los que resultarían de materializar la parte dedicada a PPE en salarios.

Los directivos y perceptores de altos salarios percibirán la pensión pública máxima, dispondrán de un capital importante en el fondo de pensiones y podrán deducir hasta 10 mil euros de la base imponible del IRPF si además subscriben un fondo individual

Perdedoras: las administraciones públicas.

La Tesorería General de la Seguridad Social pierde ingresos por cotizaciones sociales.

La Administración General del Estado y las administraciones autonómicas pierden ingresos procedentes del IS, el IRPF e ITF.

 5º .Y l@s trabajador@s?

Los PPE repercuten en los salarios, impuestos y futuras pensiones.

1) Reducen los salarios con respeto a los que les correspondería si la aportación empresarial se materializase en salario.

2) Obtienen una reducción de la base imponible del IRPF, si bien aumentará la base imponible cuando rescaten el fondo.

3) Reduce la base de cotización por contingencias comunes que se utiliza para calcular la base reguladora de la pensión futura. Por lo tanto, reducen la cuantía de las pensiones públicas futuras.

4) En el futuro además de la pensión pública dispondrán de un plan de pensiones de capitalización.

La experiencia de los fondos de pensiones de capitalización existentes demuestra que las aportaciones se concentran en el 10% de salarios más altos.

Definitivamente, transferir parte de las cotizaciones sociales, disminuyendo la base de cotización para la pensión pública, a un plan de pensiones de empleo, es decir, un plan de pensiones privado de capitalización, no mejorará el bienestar en la vejez de las trabajadoras de salarios bajos y medios, ni de los jóvenes precarios. Sí beneficiará a las entidades depositarias de los fondos de los que percibiran comisiones seguras

6º. Estimación de la pérdida de ingresos públicos derivados de la generalización de los planes de capitalización de empresa a toda la población asalariada

De generalizarse a todas las trabajadoras y trabajadores asalariados los planes de pensiones de empresa previstos en la LRIPPE, la aportación anual podría llegar a 5.500 millones de euros. Esta cantidad es superior a la previsión de ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para el año 2024, realizada por la ministra Saiz, unos 3.500 millones de euros5. La pérdida de ingresos públicos sería superior a 1.800 millones de euros, 1.290 millones de cotizaciones sociales y 550 millones del impuesto de sociedades

7º. Una valoración política de los planes de empresa a partir de los objetivos declarados en el preámbulo de la LRIPPE

La BCCC (Base de cotización por contingencias comunes) es la que se utiliza para calcular la base reguladora de la pensión del sistema público, por lo que esta será inferior. El capital acumulado en concepto de PPE en el momento de la jubilación no compensará la reducción de la pensión pública.

El sistema sí beneficiará a los directivos de altos salarios, pues podrán cotizar por la base de cotización máxima lo que les dará derecho a percibir la pensión máxima del sistema público y además percibirán un complemento por el capital acumulado en su cuenta del PPE.

Una alternativa. Para no convertir salarios en capital: crear un fondo soberano público

Para finalizar este análisis crítico se resumen  los elementos de una política sobre pensiones favorable a los intereses de la mayoría social y no de los señores de las finanzas:

1º. La negociación colectiva debe centrarse en el mantenimiento y recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

2º. Debe desaparecer el desvío de potenciales ingresos públicos para fomentar los fondos privados de capitalización.

3º. Deben eliminarse las deducciones en el IS, cotizaciones sociales e ITF.

4º. Para los salarios inferiores a la base máxima de cotización, la prioridad debe ser el aumento del salario y de la BCCC (Base de cotización por contingencias comunes) sobre la que se calculará la futura pensión de jubilación pública.

5º. Para los altos salarios que puedan realizar aportaciones adicionales a la cotización máxima, debe estudiarse la creación de un fondo de capitalización de promoción, propiedad y gestión pública que sirva como palanca para la constitución de un fondo soberano de titularidad cien por cien pública.

6º. El fondo soberano tendrá como objetivo prioritario las inversiones relacionadas con la transición energética y ecológica, la creación de un sector público de los cuidados y la constitución de un programa europeo para la construcción de un sector público

Por todas las razones expuestas en este análisis, la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo debe ser derogada y el Plan de Pensiones de Empleo de la construcción debe ser anulado.

Xabier Pérez Davila, Galiza, marzo de 2024

viernes, 27 de octubre de 2023

28 Octubre 2023 Tod@s a Madrid

 Mañana, en Madrid, miles de personas jubiladas, pensionistas, trabajadores y trabajadoras, jóvenes y estudiantes, centenares de entidades y colectivos de todo el Estado ocuparán el centro de Madrid para exigir, entre otras cosas, pensiones y salarios dignos para tod@s, acabar con la brecha de género y que se realice la auditoría de las cuentas de la SS para demostrar que las pensiones públicas son sostenibles.

Desearos a tod@s l@s que vais a Madrid en Defensa de las pensiones y servicios públicos un buen viaje de ida y vuelta

GOBIERNE QUIÉN GOBIERNE 
LAS PENSIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN

Gracias a tod@s

Composición de la columnas....Nota de Prensa Mani Madrid 28 Oct 2023 by JordiTrujillo on Scribd